FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Huurwoningen Nederland Fonds belegt in jonge en nieuwbouw huurwoningen in Nederland, met de nadruk op vrije sector huurwoningen. Het Huurwoningen Nederland Fonds is fiscaal transparant. Er wordt geen dividendbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ingehouden. Particuliere beleggers genieten van een direct verhuurrendement van de woningportefeuille. Daarenboven kan bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt, een extra rendement worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen.

Het Huurwoningen Nederland Fonds biedt:

  • Een belegging in jonge eengezins huurwoningen met tuin;
  • Geografische spreiding;
  • Stabiele huurstroom door het groot aantal huurders;
  • Uitzicht op waardestijging van de woningen.

Dividenduitkeringen

Het Huurwoningen Nederland Fonds is gestart in 2014. Sinds de start heeft het Fonds elk jaar 7% dividend uitgekeerd.

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Verwacht dividend 7,0% 7,3% 7,7% 7,9% 8,1% 8,2% 8,4% 8,5% 8,7% 8,8%

Dividenduitkeringen worden betaald uit het directe verhuurrendement (circa 6% per jaar) en de verkoop van vrijgekomen woningen.

RISICO'S

Risico’s Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Meer informatie vindt u in het prospectus.

  • Verhuur- en leegstandrisico: leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de Participanten.
  • Kostenrisico: het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen.
  • Politiek risico: de fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.
  • Financieringsrisico: omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds.
  • Renterisico: een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten

Zie het Prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement.